מהי משכנתא בריבית קבועה, והאם היא טובה לנו?

הלוואת המשכנתא המסייעת לממן רכישה של נכס נדל"ן היא הלוואה שניתנת בדרך כלל לטווח ארוך (בממוצע 25 שנים, עד 35 שנים) ובריביות אטרקטיביות. על אף שכך, מי שנוטל הלוואת משכנתא ל – 25 שנים ישלם לאורך חיי ההלוואה עוד כ – 60% מגובה הקרן שניטלה בהלוואה – בתשלום על ריביות לאורך השנים.

על כן, חשוב לתכנן היטב את הלוואת המשכנתא שלכם ולהבין מה התנאים לקבלת המשכנתא, הן מבחינת מסלולי ההלוואה והן מבחינת גובה הריביות וההצמדה למדד.

בהלוואת המשכנתא עומדות בפניכם שלוש אפשרויות למסלולי חישוב ריבית, כאשר ההלוואה שלכם יכולה להתחלק בין שלושת הערוצים: משכנתא בריבית קבועה, משכנתא בריבית משתנה, ומשכנתא בריבית הפריים. הפעם, נדון ביתרונות ובחסרונות של הלוואת משכנתא בריבית קבועה – ערוץ ההלוואה היחידי המאפשר בחירה של כל סכום ההלוואה או כל שיעור ממנו – בניגוד לשני הערוצים האחרים, המוגבלים.

מהי הלוואת משכנתא בריבית קבועה?

בניגוד לריבית המשתנה ולריבית הפריים, בהלוואת משכנתא בריבית קבועה, אתם יודעים מראש את הריבית על הקרן, לכל אורך חיי ההלוואה. המשמעות של ידיעה מראש של הריבית היא שאתם תמיד יודעים מה יהיה גובה החזר על ההלוואה, בכל חודש לאורך כל חיי ההלוואה. ידיעה זו תאפשר לכם לתכנן את ההחזרים ואת הנתח בהכנסות שתשמרו לטובת תשלומי המשכנתא. חשוב לשים לב: גם כשריבית המשכנתא שלכם קבועה, התשלומים משתנים בגובהם מפני שסכום ההלוואה משתנה עם הזמן. חשוב לברר את טבלת ההחזרים לאורך חיי ההלוואה, ולברר כיצד ישתנה גובה התשלומים לאורך חיי ההלוואה.

הערוץ של משכנתא בריבית קבועה הוא בטוח – אולם הריבית גבוהה

על מנת להבטיח כי הריבית במסלול הריבית הקבועה של המשכנתא שלכם תישמר אטרקטיבית גם מבחינת הבנק, הריבית המוצעת במסלולי הריבית הקבועה היא תמיד גבוהה יותר, ביחס לריביות המוצעות במסלולי הריבית המשתנה (שבדרך כלל מתעדכנת בהתאם לשינויים בשוק אחת לחמש שנים, זו גם נקודת יציאה של המשכנתא ללא קנסות) וריבית הפריים (בה ריבית ההלוואה שלכם משתנה באופן רציף עם שינויים בריבית הפריים הנקבעת על ידי בנק ישראל בכל חודש). זהו החיסרון של המשכנתא בריבית קבועה, לעומת היתרון הגדול שבהתנהגות הצפויה של ההלוואה וההחזרים שלה לאורך השנים.

משכנתא בריבית קבועה – צמודה או לא צמודה למדד

בכל אחד מהערוצים האפשריים להלוואת המשכנתא שלכם, אתם יכולים לבחור בדרך כלל במסלול צמוד מדד ובמסלול שאינו צמוד למדד. המדד מתאר את גובה עליית או ירידת המחירים בשוק, או במילים אחרות – את ערך הכסף. הוא נוטה לעלות מידי חודש, אם כי ישנם מקרים בהם המדד יורד. כשריבית במשכנתא שלכם צמודה למדד, גם במסלולי משכנתא בריבית קבועה – יהיו לאורך השנים שינויים שעשויים להיות משמעותיים בגובה התשלומים. משכנתא במסלול ריבית קבועה שאינו צמוד למדד היא הלוואת משכנתא ללא שינויים כלל, אבל תוכלו לצפות שההתנהגות הקבועה הזו של ההלוואה שלכם תגרור תשלום נוסף, בצורת ריבית קבועה גבוהה יותר.

צור עימנו קשר

נשמח לייעץ לך ולחבר אותך לאחד המומחים שלנו בתחום הנדל״ן